Beleid Coronavirus

Van der Velde 't Veentje Verhuizingen

Bericht voor onze klanten met betrekking tot het Coronavirus / Covid-19

Nu het Coronavirus zich binnen Nederland verder verspreidt, houdt Mondial van der Velde Verhuizingen de landelijke en lokale ontwikkelingen rondom het virus uit voorzorg en veiligheid nauwlettend in de gaten. Omdat onze medewerkers bij onze klanten thuis of in hun bedrijfsgebouw komen, willen wij u informeren over ons beleid en de maatregelen die wij hanteren.

De richtlijnen en instructies van het RIVM en GGD zijn leidend. Ons personeel is gewezen op preventieve maatregelen;

  1. Geef geen handen
  2. Houd voldoende afstand met andere personen (1,5 meter)
  3. Was regelmatig de handen met water en zeep
  4. Hoest en nies in de elleboog
  5. Kom niet op het werk en neem contact op met de huisarts indien er sprake is van hoesten en/of kortademigheid, neusverkoudheid en eventueel koorts. Vermijd bovendien contact met personen in je omgeving wanneer zij deze klachten hebben.

Met deze preventieve maatregelen als uitgangspunt proberen wij zoveel als mogelijk uw verhuisaanvragen uit te voeren. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan verneem wij dit graag.

Het aantal contactmomenten proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen. Een maatregel welke wij hebben genomen, is om via videobellen een taxatie uit te voeren zodat onze taxateur niet bij u thuis hoeft te komen.

Samenvattend staat de veiligheid van u en onze medewerkers voorop.

Met vriendelijke groet,

Robert Medenblik
Directeur Mondial Van der Velde Verhuizingen

Type uw zoekopdracht