Duurzaam transport steeds belangrijker

Duurzaam transport steeds belangrijker

Duurzaam transport steeds belangrijker

Lees hier ook het originele interview op de website van ASR.

We kunnen er niet omheen, duurzaam transport zal steeds belangrijker gaan worden

Verhuisbedrijf VanderVelde Verhuizingen, recentelijk uitgeroepen tot Mondials beste verhuisbedrijf van het jaar, heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Het bedrijf heeft onlangs Hubbel Lastmile opgericht. Deze duurzame, logistieke hub bevindt zich in Den Haag en is de volgende, revolutionaire verduurzaming van de transportsector. Eigenaar Robert Medenblik hoopt hiermee echt een verschil te kunnen maken.

Als het op duurzaamheid aankomt, staat de transportsector er niet altijd om bekend om voorop te lopen. Toch vindt Robert het belangrijk dat er veranderingen gaan plaats vinden.

In 2013 was de aanpak van VanderVelde Verhuizingen nog onbegrepen. Destijds was het bedrijf de eerste in de regio welke investeerde in een volledig elektrische verhuiswagen. Aanleiding hiervoor was het vervuilde straatbeeld in Den Haag. De meest vervuilde straat bevond zich destijds in Den Haag en in de top 10 stonden er maar liefst 3 Haagse straten. Hier moest verandering in komen, zonder dat alle vervoersmiddelen uit de (binnen)stad geweerd zouden worden. Dat zou desastreuze gevolgen kunnen hebben, zonder transport zou de stad immers leeglopen. Zo kwam Robert op het idee om elektrische verhuiswagens in te zetten. Hiermee heeft het bedrijf zelfs 4500 ambtenaren van de rijksoverheid volledig elektrisch verhuisd naar de JuBi-torens op de Turfmarkt. Inmiddels grijpt diezelfde overheid ook in om verdere vervuiling te voorkomen. Diesels mogen straks de stad niet meer in. Als aanvulling op het duurzame verhuisbedrijf, ontstond het idee om een duurzame, logistieke hub op te zetten. Deze hub bevindt zich aan de rand van Den Haag.

Een duurzame, logistieke hub, hoe gaat dit in zijn werk?

De hub is 24 uur per dag geopend. Op deze manier kunnen leveranciers gebruik maken van de hub op het moment dat het voor hen uitkomt. Hiermee worden files voorkomen en kosten bespaard. Leveranciers leveren de goederen af bij de hub, waarna de verdere transport efficiënt wordt gedaan met behulp van elektrische voertuigen. Dit zorgt voor minder vervuilende vrachtbewegingen, en dus minder uitstoot, in de binnenstad. Ook kunnen de goederen op deze manier slim gebundeld worden. De perfecte route wordt uitgestippeld, en leveringen worden gecombineerd. Hierdoor worden de hoeveelheid ritten drastisch beperkt. Voor de eigenrijders wordt een eigen hub gefaciliteerd, waardoor zij zelf de stad in kunnen met hun elektrische voertuig.

Het gaat er voor Robert voornamelijk om dat de gedachten van de eindafnemers en producenten veranderen, waarbij de onverschilligheid omgezet wordt in duurzaamheid. Zelfs bedrijven die zelf duurzaam produceren kijken nog onvoldoende naar hun manier van transport. De consument is gewend om een bestelling te doen en deze de volgende dag al in ontvangst te nemen. Het liefste retourneert de consument kosteloos als het product niet bevalt. Er wordt niet gedacht aan de schade die de reguliere vervoersmiddelen hiermee kunnen aanrichten, terwijl het zo veel duurzamer kan. Consumenten, maar met name producenten moeten hier meer aandacht aan besteden, zo vindt Robert.

Hoe kunnen ondernemers hun bedrijf verduurzamen?

Het begint bij het kritisch kijken naar je eigen processen binnen het bedrijf, aldus Robert. Hoe duurzaam zijn die processen eigenlijk en valt hier winst in te behalen? Zo is het verhuisbedrijf van Robert overgegaan op zoveel mogelijk inkoop producten van duurzaam, gerecycled materiaal. Daarnaast scheidt het bedrijf plastic, papier en folies bij verhuizingen. Wanneer je als bedrijf je eigen processen kritisch hebt bekeken, is het tijd om te kijken naar de bedrijven waarmee je zakendoet. Zo lopen de verzekeringen van Hubbel Lastmile, op advies van verzekeringsadviseur en assurantiebedrijf Ivo van Peppen, via de duurzame verzekeraar A.S.R. Het vertrouwen tussen van Peppen en Robert is groot, aangezien de samenwerking tussen hun bedrijven al sinds de jaren 30 bestaat. Deze bedrijven passen goed bij elkaar op het gebied van duurzaamheid. Door als bedrijf alleen zaken te doen met duurzame bedrijven, verduurzaam je uiteindelijk ook je eigen proces.

Toekomstwensen zijn er natuurlijk voor Robert en zijn bedrijven ook. In de eerste plaats wil Robert Den Haag overtuigen van de meerwaarde van zijn duurzame, logistieke hub. Als het concept in Den Haag omarmd wordt, wil Robert het ook naar andere steden in Nederland brengen. Robert is gelukkig wanneer ze als bedrijf kunnen bijdragen aan het verminderen van de drukte, de verbetering van luchtkwaliteit en de veiligheid in het verkeer. Het verschil maken, daar gaat het om.

Type uw zoekopdracht